Kroužky TVOŘÍNEK a PŘÍRODOVĚDNÝ tento týden odpadají

V pondělí 5. prosince odpadají oba kroužky TVOŘÍNEK. Důvodem je účast vedoucí kroužku na organizaci Mikulášské akce ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA, která se koná od 16:30 hodin v Domě kultury ve Vizovicích. Rodiče s dětmi z Tvořínku jsou na tuto akci srdečně zváni.

 

V pátek 9. prosince odpadá PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK. Hodina bude nahrazena o týden později, a to 16. 12. Kroužek v pátek 16. 12. bude o hodinu prodloužen. Sraz bude u horní dudovy Základní školy Vizovice – budeme pozorovat měsíc teleskopem. K našemu astrologickému okénku jsou srdečně zváni také rodiče. Více informací u vedoucího kroužku Viky Volkové.

Pátek, 02.12.2016 / Autor: DDM Zvonek

Placení kroužků

Roční poplatky za kroužky můžete platit do konce měsíce listopadu na účet DDM, v kanceláři DDM Zvonek nebo u vedoucích kroužků. Kroužky pro děti předškolního věku lze po domluvě platit pololetně.

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO PLACENÍ POPLATKŮ V KANCELÁŘI ZVONKU

PONDĚLÍ 14:30 - 18:00
ÚTERÝ 14:00 - 16:30
STŘEDA -
ČTVRTEK 14:00 - 17:00
PÁTEK -

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 212840204/0300

(variabilní symbol = číslo kroužku)

(do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte + kroužek)

 

Čtvrtek, 13.10.2016 / Autor: DDM Zvonek

Přihlašování do kroužků

k přihlášení do kroužku je potřeba vyplnit přihlášku do kroužku na školní rok 2016 / 2017. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na Slušovské ulici, ve školní družině ZŠ Vizovice nebo přímo zde na webu. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v DDM nebo ve družině. Na každý kroužek vyplňte novou přihlášku.

Náplň kroužku, kontakt na vedoucího kroužku, den, místo a hodinu konání kroužku zjistíte zde na webu po rozkliknutí zvoleného kroužku.

Pokud se do kroužku nepřihlásí minimální počet zájemců, kroužek se neotevře.

Informační schůzky pro rodiče i děti budou probíhat první týden v říjnu.

Čtěte také vnitřní řád DDM Zvonek, s nímž při podpisu přihlášky souhlasíte.

Čtvrtek, 01.09.2016 / Autor: DDM Zvonek


© 2016 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate