Přihlašování do kroužků,

k přihlášení do kroužku je potřeba vyplnit přihlášku do kroužku na školní rok 2016 / 2017. Přihlášky jsou k dispozici v DDM na Slušovské ulici, ve školní družině ZŠ Vizovice nebo přímo zde na webu. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v DDM nebo ve družině. Na každý kroužek vyplňte novou přihlášku.

Náplň kroužku, kontakt na vedoucího kroužku, den, místo a hodinu konání kroužku zjistíte zde na webu po rozkliknutí zvoleného kroužku.

Pokud se do kroužku nepřihlásí minimální počet zájemců, kroužek se neotevře.

Informační schůzky pro rodiče i děti budou probíhat první týden v říjnu.

Čtěte také vnitřní řád DDM Zvonek, s nímž při podpisu přihlášky souhlasíte.

 

Výzva k vyzvednutí zapomenutého oblečení,

po prázdninách zůstalo v šatně Zvonku zapomenuté oblečení, věci a přezůvky. Zapomenuté věci si přijďte vyzvednout do konce září. Poté oblečení darujeme do Dobročinného ochůdku Dotek Vizovice.

 

Start ATLETIKY!

Tréninky venku jsou ve středu a v pátek vždy od 17:00. Ve středu se scházíme na travnaté ploše vedle ulice Nádražní (mezi Sokolovnou a nádražím) a v pátek jsem domluvil hřiště u horní školy. Takže, kdyby někdo chtěl již chodit do atletiky a nechce čekat až na 7.říjen, tak může.

Od října kroužek atletiky bude probíhat ve čtvrtek od 17 - 18 hod. v tělocvičně dolní budovy ZŠ Vizovice.

                                                                                                                                    Jiří Vlček, vedoucí kroužku

Čtvrtek, 01.09.2016 / Autor: DDM Zvonek


© 2016 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate