Kroužky

TANEC RYBAŘENÍ KYTARA ATLETIKA VAŘENÍ AEROBIK TÁBOŘENÍ ŠPERKOVÁNÍ PŘÍRODA FLORBAL KERAMIKA FOTOGRAFOVÁNÍ MYSLIVOST ZUMBA VOLEJBAL VÝTVARKA FLÉTNA HÁZENÁ GYMNASTIKA TANCE VÝCVIK PSA KRUHOVÝ TRÉNINK  PRO MAMINKY A MIMINKA CVIČENÍ PRO ŽENY KROUŽKY V OKOLNÍCH OBCÍCH PING PONG

 

 

ODPOLEDNÍ KLUB VE ZVONKU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PONDĚLÍ 13:30 - 15:00 HOD.

ÚTERÝ 13:30 - 15:30 HOD.

ČTVRTEK 13:30 - 15:00 HOD.

(DESKOVÉ HRY, VÝTVARNÁ ČINNOST, POBYT NA HŘIŠTI, ČTENÁŘSKÝ KLUB)

 

 

ROZVRH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

oBRAZEK ROZVRH 18-19.jpg

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přírodovědné a turistické aktivity
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
01 Přírodovědný DDM Zvonek od 3. třídy ZŠ 8/12 500 Kč
02 Zálesácký DDM Zvonek / srub od 1. třídy ZŠ 8/20 400 Kč + 120 Kč členství
03 Rybářský DDM Zvonek od 9 let 8/20 500 Kč
04 Myslivecký DDM Zvonek / myslivna od 3. třídy ZŠ 8/12 500 Kč
05 Kynologický I. cvičák u horní budovy ZŠ Vizovice žáci ZŠ - dospělí 8/15 900 Kč
06 Kynologický II. cvičák u horní budovy ZŠ Vizovice žáci ZŠ - dospělí 8/15 900 Kč

 

Výtvarné a rukodělné aktivity
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 07 Tvořínek DDM Zvonek 4 - 6 let 8/14 700 Kč
 08 Šikulové DDM Zvonek od 1. třídy ZŠ 8/12 700 Kč
 09 Šperkování DDM Zvonek od 3 třídy ZŠ 8/12 800 Kč
 10 Keramika I (začátečníci) DDM Zvonek od 1. třídy ZŠ 8/10 1000 Kč
 11 Keramika II (pokročilí) DDM Zvonek od 3. třídy ZŠ 8/10 1100 Kč
 12 Keramika III DDM Zvonek od 5. třídy ZŠ 8/10 1200 Kč

 

Hudební aktivity
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 13 Kytara I (začátečníci) DDM Zvonek od 2. třídy ZŠ 5/10 600 Kč
 14 Kytara II (pokročilí) DDM Zvonek od 3. třídy ZŠ 5/10 600 Kč
 15 Kytara s Martinem DDM Zvonek od 5 třídy ZŠ 5/10 600 Kč
 16 Flétnička (začátečníci) DDM Zvonek od 1. třídy ZŠ 4/8 600 Kč
 17 Zobcová flétna (pokročilí) DDM Zvonek pokračující 4/8 700 Kč

 

Společenskovědní aktivity
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 18 Go a jiné deskovky DDM Zvonek 6 - 99 let 8/20 400 Kč
 19 Hrnečku vař DDM Zvonek od 2. do 4. třídy ZŠ 5/7 500 Kč + 600 Kč nákup potravin
 20 Vaření DDM Zvonek od 4. třídy ZŠ 5/7 500 Kč + 600 Kč nákup potravin

 

Technika
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 21 Fotografie a video DDM Zvonek od 5. třídy ZŠ 7/10 500 Kč

 

Sportovní a pohybové aktivity
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 22 Lanové aktivity tělocvična horní ZŠ Vizovice od 5. třídy ZŠ 8/10 1400 Kč
 23 Florbal I tělocvična dolní ZŠ Vizovice 1. - 3. třída ZŠ 8/14 800 Kč
 24 Házená tělocvična dolní ZŠ Vizovice od 3. třídy ZŠ 8/14 700 Kč
 25 Míčové hry tělocvična dolní ZŠ Vizovice od 5. třídy ZŠ 8/14 800 Kč
 26 Atletika tělocvična dolní ZŠ Vizovice 6 - 10 let 9/12 800 Kč
 27 Gymnastická přípravka tělocvična dolní ZŠ Vizovice 5 - 8 let 8/15 800 Kč
 28 Gymnastika I. tělocvična dolní ZŠ Vizovice pokračující 8/15 800 Kč
 29 Gymnastika II. tělocvična SŠ Vizovice od 2. třídy ZŠ 8/15 800 Kč
 30 Gymnastika III. tělocvična SŠ Vizovice pokračující 8/15 1200 Kč
 31 Aerobik I tělocvična dolní ZŠ Vizovice 1. - 2. třída ZŠ 8/15 800 Kč
 32 Aerobik II tělocvična dolní ZŠ Vizovice 3. - 4. třída ZŠ 8/15 800 Kč
 33 Aerobik III tělocvična horní ZŠ Vizovice od 5. třídy ZŠ 12/15 800 Kč
 34 Kruháček tělocvična dolní ZŠ Vizovice děti od 6 do 8 let 8/15 700 Kč
 35 Správní kluci a holky tělocvična dolní ZŠ Vizovice pro předškolní děti, od 4 let 8/15 800 Kč
 36 Kruhový trénink tělocvična dolní ZŠ Vizovice cvičení pro ženy 9/12 800 Kč

 

Taneční a pohybové aktivity
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 37 Zumba DDM Zvonek od 8 třídy ZŠ 10/15 600 Kč
 38 Muzikálový tanec DDM Zvonek od 8 do 11 let 8/12 600 Kč
 39 Tanečky DDM Zvonek od 4 do 6 let 8/12 600 Kč

  

Pro nejmenší
Číslo Název kroužku Místo konání Věková skupina Min/max počet Cena/rok
 40 Klub maminek DDM Zvonek pro maminky a jejich miminka do 2 let 9/12 800 Kč
 41 Raníček DDM Zvonek pro maminky a jejich děti od 2 do 4 let 9/12 800 Kč

 

Kroužky v okolních obcích
Číslo Název kroužku Místo konání Vedoucí Cena/rok
 42 Přírodovědný ZŠ Bratřejov Králová 300 Kč
 43 Rukodělný ZŠ Bratřejov Řezníková 400 Kč
 44 PING PONG ZŠ Zádveřice Prokeš 300 Kč
 45 Florbal ZŠ Zádveřice Hrehuš 300 Kč
 46 Taneční AEROBIK ZŠ Zádveřice Mikesková 300 Kč
 47 Keramika ZŠ Jasenná Kohoutová 600 Kč
 48 Florbal ZŠ Jasenná  Čalová 300 Kč
 49 Tanečky pro holky ZŠ Jasenná  Čalová 300 Kč
 50 Nenuda Zádveřice Chochruňová 800 Kč

 

PŘEHLEDNÉ INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ

 

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

PŘIHLÁŠKA DO KYNOLOGICKÉHO KROUŽKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


Řádně vyplněné a podepsané přihlášky do jednotlivých kroužků odevzdávejte v Domě dětí a mládeže - Slušovská ulice 813. V případě nepřítomnosti pracovníků vhoďte prosím přihlášku do poštovní schránky.

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ÚČASTNÍKŮ, PLACENÍ ÚPLATY ZA KROUŽKY


VNITŘNÍ ŘÁD


Roční poplatky za kroužky můžete platit do konce měsíce října na účet DDM, popř. v kanceláři DDM Zvonek nebo u vedoucích kroužků. Kroužky pro děti předškolního věku lze po domluvě platit pololetně.

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platbu: 212840204/0300

(variabilní symbol = číslo kroužku)

(do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte + kroužek)

← Zpět | Nahoru ↑

© 2019 Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice. Příspěvková organizace.
Slušovská 813, Vizovice 763 12. Všechna práva vyhrazena.

Realizace rotate Rotate Rotate